سپاسگذاری– رسمی 0

سپاسگذاری– رسمی

سپاسگذاری– رسمی متشکرم. ممنون. مرسی. ممنون از کمکتون. ممنون از لطفتون. ممنون از محبتتون. ممنون از بزرگواریتون. منت گذاشتید. بابت همه چیز ممنون. سپاسگذارم. بابت همه چیز سپاسگذارم. خیلی بزرگواری کردید. خیلی بزرگواری کردی.... ادامه 

تحمل کردن شرایط سخت 0

تحمل کردن شرایط سخت

  –    تحمل کردن شرایط سخت میتونست بدتر باشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر باشه. باز خدا رحم کرد، میتونست بدتر باشه. میتونست بدتر بشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر بشه. باز خدا رحم... ادامه 

قسم خوردن- باور کردن حرفتان 0

قسم خوردن- باور کردن حرفتان

  –    قسم خوردن- باور کردن حرفتان –    به جان بچم. –    به جان عزیزم –    به جان مادرم. –    قسم میخورم. –    به مقدسات قسم میخورم. –    به همه مقدسات قسم میخورم. –  ... ادامه 

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا 0

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا

–    بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا تو آسمونا دنبالت می گشتم رو زمین پیدات کردم. تو کجا اینجا کجا. اینجا چیکار می کنی؟ فکر نمی کردم اینجا ببینمت. اینورها!؟ کجایی؟ آب... ادامه