هنگام ترک میزبان 0

هنگام ترک میزبان

    هنگام ترک میزبان ممنون که منو دعوت کردید. ممنون از دعوتتون. خیلی خوش گذشت. شب خوبی بود. پیش ما بیاین. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. خیلی زحمت دادیمتون ،خوش گذشت. حالا نوبتی...

بیان اینکه کی بر می گردید 0

بیان اینکه کی بر می گردید

  بیان اینکه کی بر می گردید الان بر می گردم. تا ساعت 7 بر می گردم. تا 7 بر می گردم. قبل 7 بعد می گردم. بر می گردم. میرم بر می گردم....

موانع مکالمه  – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد 0

موانع مکالمه – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد

موانع مکالمه –    وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد ببخشید؟ ببخشید، نشنیدم. ببخشید، متوجه نشدم چی فرمودید. ببخشید، متوجه نشدم چی گفتید. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم...