صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان 0

صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان

    صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان حالا میری حالا میرید. حالا چه عجله ایه حالا چه عجله ای دارید!؟ اینقدر بد گذشت؟ ماشین آوردید؟ وسیله آوردید؟ براتون آژانس بگیرم؟ براتون ماشین...

بیان بی خبری 0

بیان بی خبری

–    بیان بی خبری نمی دونم. نمی دونم، برامم مهم نیست. نمی دونم، برامم اهمیت نداره. نمی دونم، برامم اهمیتی نداره. روحمم خبردار نیست. واقعا نمی دونم. الان از تو شنیدم. از کجا باید...