سلامتی و ظاهر 0

سلامتی و ظاهر

سلامتی و ظاهر جواب آزمایشش خوب بود. بنیه خوبی داره. از نظر جسمی خیلی قویه. بدنش مثل آهن. بدنش مثل آهن محکم. اون در اوج آمادگی جسمیه.   ادامه 

سرزنش تقدیر و سرنوشت 0

سرزنش تقدیر و سرنوشت

  –    سرزنش تقدیر و سرنوشت تقدیر بوده. قضا و بلا بوده. خواست خدا بوده. سرنوشت دیگه. چیزی که قرار باشه اتفاق بیفته، می افته. کاری که قرار باشه بشه، میشه. همه چی که... ادامه