سلامتی و ظاهر 0

سلامتی و ظاهر

سلامتی و ظاهر جواب آزمایشش خوب بود. بنیه خوبی داره. از نظر جسمی خیلی قویه. بدنش مثل آهن. بدنش مثل آهن محکم. اون در اوج آمادگی جسمیه.  

سپاسگذاری– رسمی 0

سپاسگذاری– رسمی

سپاسگذاری– رسمی متشکرم. ممنون. مرسی. ممنون از کمکتون. ممنون از لطفتون. ممنون از محبتتون. ممنون از بزرگواریتون. منت گذاشتید. بابت همه چیز ممنون. سپاسگذارم. بابت همه چیز سپاسگذارم. خیلی بزرگواری کردید. خیلی بزرگواری کردی....

قبول خطا و اشتباه 0

قبول خطا و اشتباه

قبول خطا و اشتباه من نباید این حرفو میزدم حرف بدی زدم. کاش حرفی نمی زدم. کاش چرت و پرت نمی گفتم. نباید این کارو می کردم. کاش این کارو نمی کردم. کاش پام...