سلامتی و ظاهر 0

سلامتی و ظاهر

سلامتی و ظاهر جواب آزمایشش خوب بود. بنیه خوبی داره. از نظر جسمی خیلی قویه. بدنش مثل آهن. بدنش مثل آهن محکم. اون در اوج آمادگی جسمیه.  

بیان گشنگی 0

بیان گشنگی

    بیان گشنگی گشنم. گرسنم. از گشنگی مردم. دارم از گشنگی میمرم. دلم ضعف رفت. روده کوچیکم، روده بزرگمو خورد. از گشنگی دارم میلرزم. قندم افتاد. از گشنگی قندم افتاد. اینقدر گشنمه که...

ادراک و حواس – اشکال در شنیدن 0

ادراک و حواس – اشکال در شنیدن

  ادراک و حواس اشکال در شنیدن گوشم سنگین. ببخشید، گوشم سنگین. ببخشید، من گوشم سنگین. گوشام سنگین. ببخشید، گوشام سنگین. ببخشید، من گوشام سنگین. شنواییم ضعیف. سمعکمو نیاوردم. من ناشنوام. من کرم. کری...

پیشنهاد کمک و همدردی 0

پیشنهاد کمک و همدردی

  پیشنهاد کمک و همدردی میخوای در موردش صحبت کنی؟ میخوای در موردش صحبت کنیم؟ میخوای با کسی حرف بزنی؟ بگو سبک شی. اگه خواستی در موردش حرف بزن. اگه خواستی در موردش صحبت...

وقتی چیزی قدیمی میشه 0

وقتی چیزی قدیمی میشه

  وقتی چیزی قدیمی میشه از مد افتاده دِ مده شده مال عهد بوق مال عهد دقیانوس مال زمان قجر مال عهد تیرکمون شاهه مال زمان هابیل و قابیل مال عصر حجر مال زمان...

صحبت در مورد سرما 0

صحبت در مورد سرما

  صحبت در مورد سرما سرد. چقدر سرد. یخ زدم. دارم یخ می زنم. دارم یخ می بندم. دارم قندیل می بندم. اینگار یخچال. آدم مورمورش میشه. دندونام دارن به هم میخورن. دندونام از...

صحبت در مورد احساس گرما 0

صحبت در مورد احساس گرما

  صحبت در مورد احساس گرما چقدر گرم. کولرو روشن کن. چقدر اینجا گرم. مث تنور گرم. آتیش گرفتم. عرقم در اومد. کلافه شدم. خیس خالی شدم. پنجررو باز کن. پنجررو بده پایین. پنکرو...