صحبت در مورد سرما 0

صحبت در مورد سرما

  صحبت در مورد سرما سرد. چقدر سرد. یخ زدم. دارم یخ می زنم. دارم یخ می بندم. دارم قندیل می بندم. اینگار یخچال. آدم مورمورش میشه. دندونام دارن به هم میخورن. دندونام از... ادامه 

سپاسگذاری– رسمی 0

سپاسگذاری– رسمی

سپاسگذاری– رسمی متشکرم. ممنون. مرسی. ممنون از کمکتون. ممنون از لطفتون. ممنون از محبتتون. ممنون از بزرگواریتون. منت گذاشتید. بابت همه چیز ممنون. سپاسگذارم. بابت همه چیز سپاسگذارم. خیلی بزرگواری کردید. خیلی بزرگواری کردی.... ادامه 

تحمل کردن شرایط سخت 0

تحمل کردن شرایط سخت

  –    تحمل کردن شرایط سخت میتونست بدتر باشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر باشه. باز خدا رحم کرد، میتونست بدتر باشه. میتونست بدتر بشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر بشه. باز خدا رحم... ادامه