هنگام ترک میزبان 0

هنگام ترک میزبان

    هنگام ترک میزبان ممنون که منو دعوت کردید. ممنون از دعوتتون. خیلی خوش گذشت. شب خوبی بود. پیش ما بیاین. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. خیلی زحمت دادیمتون ،خوش گذشت. حالا نوبتی... ادامه