سلام و احوال پرسی با کسی که مدت زیادی هست ندیدینش 0

سلام و احوال پرسی با کسی که مدت زیادی هست ندیدینش

  سلام و احوال پرسی با کسی که مدت زیادی هست ندیدینش خیلی وقته ندیدمت. کجایی تو؟ میدونی چند وقته(از کی) همدیگرو ندیدیم؟ دلم برات تنگ شده بود. دلم برات یه ذره شده بود....