بیان بی خبری 0

بیان بی خبری

–    بیان بی خبری نمی دونم. نمی دونم، برامم مهم نیست. نمی دونم، برامم اهمیت نداره. نمی دونم، برامم اهمیتی نداره. روحمم خبردار نیست. واقعا نمی دونم. الان از تو شنیدم. از کجا باید... ادامه