بیان گشنگی 0

بیان گشنگی

    بیان گشنگی گشنم. گرسنم. از گشنگی مردم. دارم از گشنگی میمرم. دلم ضعف رفت. روده کوچیکم، روده بزرگمو خورد. از گشنگی دارم میلرزم. قندم افتاد. از گشنگی قندم افتاد. اینقدر گشنمه که... ادامه 

تبریک گفتن 0

تبریک گفتن

  تبریک گفتن تبریک میگم. مبارک. تبریک عرض می کنم. ازدواجتونو تبریک میگم. تولدتونو تبریک میگم. سالگرد ازدواجتونو تبریک میگم. روز زنو تبریک میگم. روز مردو تبریک میگم. عیدت مبارک. ازدواجتونو خدمتتون تبریک میگم.... ادامه