صحبت در مورد سرما 0

صحبت در مورد سرما

  صحبت در مورد سرما سرد. چقدر سرد. یخ زدم. دارم یخ می زنم. دارم یخ می بندم. دارم قندیل می بندم. اینگار یخچال. آدم مورمورش میشه. دندونام دارن به هم میخورن. دندونام از... ادامه 

بیان اینکه کی بر می گردید 0

بیان اینکه کی بر می گردید

  بیان اینکه کی بر می گردید الان بر می گردم. تا ساعت 7 بر می گردم. تا 7 بر می گردم. قبل 7 بعد می گردم. بر می گردم. میرم بر می گردم.... ادامه 

بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری 0

بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری

–    بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری بد نیستم مثل همیشه معمولی فرق نکرده مثل قبل همونجوری که بود می گذره چی بگم والا خودت که بهتر می دونی ادامه