بیان اینکه کی بر می گردید 0

بیان اینکه کی بر می گردید

  بیان اینکه کی بر می گردید الان بر می گردم. تا ساعت 7 بر می گردم. تا 7 بر می گردم. قبل 7 بعد می گردم. بر می گردم. میرم بر می گردم.... ادامه 

سپاسگذاری– رسمی 0

سپاسگذاری– رسمی

سپاسگذاری– رسمی متشکرم. ممنون. مرسی. ممنون از کمکتون. ممنون از لطفتون. ممنون از محبتتون. ممنون از بزرگواریتون. منت گذاشتید. بابت همه چیز ممنون. سپاسگذارم. بابت همه چیز سپاسگذارم. خیلی بزرگواری کردید. خیلی بزرگواری کردی.... ادامه 

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا 0

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا

–    بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا تو آسمونا دنبالت می گشتم رو زمین پیدات کردم. تو کجا اینجا کجا. اینجا چیکار می کنی؟ فکر نمی کردم اینجا ببینمت. اینورها!؟ کجایی؟ آب... ادامه