صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان 0

صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان

    صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان حالا میری حالا میرید. حالا چه عجله ایه حالا چه عجله ای دارید!؟ اینقدر بد گذشت؟ ماشین آوردید؟ وسیله آوردید؟ براتون آژانس بگیرم؟ براتون ماشین... ادامه 

بیان اینکه کی بر می گردید 0

بیان اینکه کی بر می گردید

  بیان اینکه کی بر می گردید الان بر می گردم. تا ساعت 7 بر می گردم. تا 7 بر می گردم. قبل 7 بعد می گردم. بر می گردم. میرم بر می گردم.... ادامه 

تحمل کردن شرایط سخت 0

تحمل کردن شرایط سخت

  –    تحمل کردن شرایط سخت میتونست بدتر باشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر باشه. باز خدا رحم کرد، میتونست بدتر باشه. میتونست بدتر بشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر بشه. باز خدا رحم... ادامه