سلامتی و ظاهر 0

سلامتی و ظاهر

سلامتی و ظاهر جواب آزمایشش خوب بود. بنیه خوبی داره. از نظر جسمی خیلی قویه. بدنش مثل آهن. بدنش مثل آهن محکم. اون در اوج آمادگی جسمیه.  

صحبت در مورد سرما 0

صحبت در مورد سرما

  صحبت در مورد سرما سرد. چقدر سرد. یخ زدم. دارم یخ می زنم. دارم یخ می بندم. دارم قندیل می بندم. اینگار یخچال. آدم مورمورش میشه. دندونام دارن به هم میخورن. دندونام از...

صحبت در مورد احساس گرما 0

صحبت در مورد احساس گرما

  صحبت در مورد احساس گرما چقدر گرم. کولرو روشن کن. چقدر اینجا گرم. مث تنور گرم. آتیش گرفتم. عرقم در اومد. کلافه شدم. خیس خالی شدم. پنجررو باز کن. پنجررو بده پایین. پنکرو...

بیان اینکه کی بر می گردید 0

بیان اینکه کی بر می گردید

  بیان اینکه کی بر می گردید الان بر می گردم. تا ساعت 7 بر می گردم. تا 7 بر می گردم. قبل 7 بعد می گردم. بر می گردم. میرم بر می گردم....

قبول خطا و اشتباه 0

قبول خطا و اشتباه

قبول خطا و اشتباه من نباید این حرفو میزدم حرف بدی زدم. کاش حرفی نمی زدم. کاش چرت و پرت نمی گفتم. نباید این کارو می کردم. کاش این کارو نمی کردم. کاش پام...

موانع مکالمه  – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد 0

موانع مکالمه – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد

موانع مکالمه –    وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد ببخشید؟ ببخشید، نشنیدم. ببخشید، متوجه نشدم چی فرمودید. ببخشید، متوجه نشدم چی گفتید. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم...

سرزنش تقدیر و سرنوشت 0

سرزنش تقدیر و سرنوشت

  –    سرزنش تقدیر و سرنوشت تقدیر بوده. قضا و بلا بوده. خواست خدا بوده. سرنوشت دیگه. چیزی که قرار باشه اتفاق بیفته، می افته. کاری که قرار باشه بشه، میشه. همه چی که...