وقتی شخصی خیلی خوشحال 0

وقتی شخصی خیلی خوشحال

  وقتی شخصی خیلی خوشحال چیه با دمت گردو میشکنی. چی شده اینقدر شنگولی؟ کبکت خروس میخونه! ایشالله همیشه خندون باشی. رو پات بند نیستی! رو پاش بند نبود. از خوشحالی پر در آوردی!...