طرح و فعالیت- شروع یک کار یا طرح 0

طرح و فعالیت- شروع یک کار یا طرح

  طرح و فعالیت شروع یک کار یا طرح از کجا شروع کنیم؟ چطوری شروع کنیم؟ اولین کار چیه؟ اولین قدم چیه؟ مهمترین کار چیه؟ بیاید کارارو تقسیم کنیم. باید اول هدفمون معلوم کنیم.... ادامه