بیماری- حساسیت 0

بیماری- حساسیت

  بیماری حساسیت من آلرژی دارم. من حساسیت دارم. من به لاکتوز حساسیت دارم. من به لبنیات حساسیت دارم. من به الکل حساسیت دارم. من به پرنده ها حساسیت دارم. من به همستر حساسیت...