دعوت مهمان به یک فضای خاص

 

دعوت مهمان به یک فضای خاص
لطفا بفرمایید تو سالن.
بفرمایید تو .
بقیه توی حال نشستند.
بفرمایید داخل پذیرایی.
بفرمایید توی حیاط.
بفرمایید تو بالکن.
بفرمایید سر میز.
بفرمایید اینجا.
بفرمایید تو آشپزخونه.
بریم تو اتاق.
تو اتاق راحت تریم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *