بپرسید چرا ناراحت

 
بپرسید چرا ناراحت
چی شده؟
موضوع چیه؟
قضیه چیه؟
چته؟
چیزی شده؟
اتفاقی افتاده؟
به من بگو.
چرا ناراحتی؟
چرا اینقدر ناراحتی؟
چرا اخمات تو همه؟
چرا لب و لوچت آویزون؟
کی اذیتت کرده؟
کسی اذیتت کرده؟
پکری؟!
چرا خلوت کردی؟
کسی چیزی گفته؟
با کسی حرفت شده؟

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *