Common Persian Language Sentences

پیشنهاد کمک به تلفن کننده 0

پیشنهاد کمک به تلفن کننده

    پیشنهاد کمک به تلفن کننده امرتون چیه؟ کس دیگه ای میتونه کمکتون کنه؟ نیستند، کس دیگه ای میتونه کمکتون کنه؟ میتونم کمکتون کنم؟ میتونم راهنماییتون کنم؟ نیستند، میخواید با همکارشون صحبت کنید؟...

از انتظار در آوردن تماس گیرنده 0

از انتظار در آوردن تماس گیرنده

  از انتظار در آوردن تماس گیرنده وصل شد؟ وصل شدید؟ صحبت کردید؟ تونستید صحبت کنید؟ موفق شدید صحبت کنید؟ با کی میخواید صحبت کنید؟ با کی میخواستید صحبت کنید؟

وقتی شخصی که با او تلفنی کار دارند در دسترس نیست 0

وقتی شخصی که با او تلفنی کار دارند در دسترس نیست

  وقتی شخصی که با او تلفنی کار دارند در دسترس نیست بگم کی زنگ زد؟ میخواید پیغام بزارید؟ همراشو دارید؟ همراشو میخواید؟ از اینجا رفتند. از این قسمت رفتند. از این بخش رفتند....

پشت خط نگه داشتن 0

پشت خط نگه داشتن

  پشت خط نگه داشتن الان میان، پشت خط میمونید؟ الان میان، منتظر میمونید؟ دارن با خط دیگه صحبت می کنند، منتظر میمونید؟ دارن با خط دیگه صحبت می کنند، پشت خط میمونید؟ یک...

وصل کردن یا انتقال تماس 0

وصل کردن یا انتقال تماس

  وصل کردن یا انتقال تماس بزارید ببینم هستند. بزارید ببینم اومدن. بزارید صداشون کنم. بزارید وصل کنم. اجازه بدید ببینم هستند. اجازه بدید ببینم اومدن. اجازه بدید صداشون کنم. اجازه بدید وصل کنم.

جواب دادن تلفن اداری 0

جواب دادن تلفن اداری

  جواب دادن تلفن اداری میلاد، بفرمایید. بیمارستان میلاد، بفرمایید. سلام، بیمارستان میلاد، بفرمایید. با کی میخواید صحبت کنید؟ با کدوم بخش کار دارید؟ داخلیشونو میدونید؟ شما؟ از کجا زنگ میزنید؟

تلفن و تلفن همراه – جواب دادن تلفن – جواب دادن تلفن همراه 0

تلفن و تلفن همراه – جواب دادن تلفن – جواب دادن تلفن همراه

  تلفن و تلفن همراه جواب دادن تلفن جواب دادن تلفن همراه تلفن من. زنگ من. برام پیامک اومده. گوشی من. تلفن کیه؟ زنگ کیه؟ صدای زنگ کیه؟ گوشیه کیه؟ گوشیه کیه زنگ میزنه؟...

پرداخت مبلغ 0

پرداخت مبلغ

  پرداخت مبلغ تخفیف هم داره؟ فروش قسطی هم دارید؟ قسطی هم میشه؟ قسطی هم میشه پرداخت کرد؟ میشه برام نگهش دارید؟ کارت خوان دارید؟ کارت خوان هم دارید؟ عابر بانک این نزدیکا کجاس؟...

نظرات خریدار – منفی 0

نظرات خریدار – منفی

    نظرات خریدار – منفی خیلی تنگ. خیلی گشاد. خیلی شل و ول. از مد افتاده. خیلی بدر رنگ. رنگشو دوست ندارم. بهم نمیاد. یه کم گرون. خیلی گرون. دوختش خوب نیست. به...