ملاقات- میزبان و مهمان – تقاضای ملاقات

 

ملاقات
میزبان و مهمان
تقاضای ملاقات

عصر، سرت خلوت؟
عصر میتونم ببینمت؟
عصر هستی بیام ببینمت؟
بعد از ظهر ، سرت خلوت؟
بعد از ظهر میتونم ببینمت؟
بعد از ظهر هستی بیام ببینمت؟

هستی بیام ببینمت؟
هستی یه سر بیام؟
هستی یه سر بیام پیشت؟
خونه ای؟
دفتری؟
سرکاری؟
اداره ای؟
خونه ای؟ دارم میام پیشت.
دفتری؟ دارم میام پیشت.
سرکاری؟ دارم میام پیشت.
اداره ای؟ دارم میام پیشت.
خونه ای؟ دارم میام ببینمت.
دفتری؟ دارم میام ببینمت.
سرکاری؟ دارم میام ببینمت.
اداره ای؟ دارم میام ببینمت.
میتونم بیام ببینمت؟
سرت شلوغ یا میتونم بیام پیشت یه سر بهت بزنم؟
چه زمانی برات مناسب تر؟
کی بهتر؟
کی بیام بهتر؟
کی راحت تری؟
مزاحمت نباشه؟
مزاحمت نشم؟
مزاحمت نباشم؟
تا ساعت پنج میام.
قبل 8 میام.
بعد ناهار میام.
بعد شام میام.
بعد این سریال میام.
بعد بازی میام.
تا ساعت 6 خودمو میرسونم.
مزاحم کارت نشم!؟
هر وقت صلاح بدونید مزاحمتون بشم.
هر موقع صلاح می دونی بیام.
صلاح می دونی الان بیام؟
کی فکر می کنی خوب برای اومدن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *