15 دقیقه یا 30 دقیقه بعد

 

15 دقیقه یا 30 دقیقه بعد

7:15
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:15

6:15

———–

7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *