کمک کنید مهمانتان احساس راحتی کند

 

کمک کنید مهمانتان احساس راحتی کند
فکر کن خونه خودت.
راحت باشید.
لباساتونو بدید من.
کتتونو بدید من.
لباساتونو بدید آویزون کنم.
وسایلتونو بدید آویزون کنم.
مانتوتونو بدید آویزون کنم.
فکر کنید خونه خودتون.
راحت باش.
لباساتو بده من.
کتتونو بده من.
لباساتو بده آویزون کنم.
وسایلتو بده آویزون کنم.
مانتوتو بده آویزون کنم.
لباساتو بده به من.
کتتونو بده به من.
کتتو چرا در نمیاری؟
چرا خودتو اذیت میکنی؟ کتتو در آر.
خونه خودت.
خونه خودتون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *