وقتی کسی سرد و بی احساس

 

–    وقتی کسی سرد و بی احساس
چقدر بی احساسی!
چقدر خونسردی!
چقدر بی خیالی!
قلبت از سنگ.
قلبت از سنگ؟
عین خیالت نیست.
چه بی احساس!
چقد سردی!
دلت از سنگ؟
چقدر دلت بزرگ!
چه دل گنده!
دلت از سنگم سخت تر!
انگار دلت از سنگ شده!
سنگدل!
دنیا رو آب ببره، آقا رو خواب می بره.
انگار عین خیالت نیست ها!؟
انگار ککت هم نگزیده!؟
یخچال!
کوه یخ!
چرا مثل ماس همین جور ایستادی؟
اینقدر سرد نباش!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *