مکالمه در مورد آب و هوا

 
مکالمه در مورد آب و هوا
گرم.
سرد.
شرجیه.
بارونیه.
برفیه.
طوفانیه.
مه داره.
باد میاد.

چه هوای خوبی.
چه هوای خوبیه.
به، چه هوای خوبی.
به، چه هوایی.
وای چه هوایی.
عجب هوایی شده.
چه هوا بهاری شده.
چه بارونی میاد.
عجب بارونی میاد.
چه برفی میاد.
عجب برفی
عجب برفی میاد.
خدارو شکر، چه بارون خوبی.
چقدر گرم.
امروز خیلی گرم شده.
امروز خیلی گرم.
عجب رعد و برق زد.
چه آسمون قرمبه ای.
خیلی شرجیه.
هواش شرجیه.
خیلی دم داره.
چقدر سرد.
خیلی سوز میاد.
وای چقدر سرد شده.
اوه چه یخبندونی.
چه آفتابیه.
چقدر آسمون آبیه.
چقد آسمون صاف شده.
چقدر هوا کثیف.
فکر کنم 2 درجه زیر صفر.
فکر کنم 40 درجس این گرما.
چه هوای بدی شده.
گرم نیست، شرجیه.
اینقدر هوا رطوبت داره آدم نمیتونه نفس بکشه.
چه تگرگی!
سردت؟
گرمت؟
عجب هوای مزخرفی.
خنک.
ابری.
دم داره هوا.
چه گرد و خاکی داره هوا!
هوا امروز خیلی کثیف!
باد گرم گرفته!
مه گرفته!
به چه مه آلود!
هوا آلوده به ذرات معلق!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *