قول راز دار بودن

–    قول راز دار بودن
خیالت راحت.
به کسی نمی گم.
خیالت راحت. به کسی نمی گم.
خیالت تخت.
خاطر جمع.
خاطر جمع باش.
به خدا به کسی نمی گم.
اصلا به کسی نمی گم.
هیچی به کسی نمی گم.
به قرآن به کسی نمی گم.
به جان مادرم به کسی نمی گم.
قول می دم.
قسم می خورم.
به هیچ احدی نمی گم.
دهنم قرص.
دهنم چفت و بست داره.
همینجا چالش می کنم.
نه چیزی دیدم نه چیزی شنیدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *