قبول خطا و اشتباه

قبول خطا و اشتباه
من نباید این حرفو میزدم
حرف بدی زدم.
کاش حرفی نمی زدم.
کاش چرت و پرت نمی گفتم.
نباید این کارو می کردم.
کاش این کارو نمی کردم.
کاش پام می شکست و نمی رفتم.
کاش لال می شدم و این حرفو نمی زدم.
نباید ازش می خواستم.
نباید ازش این درخواستو می کردم.
نمی خواستم اینطوری بشه.
نمی خواستم اینجوری بشه.
نمی خواستم این کارو کنم.
نمی دونم چی شد اینجوری شد.
ببخشید.
فکرشم نمی کردم شرمندتون بشم.
باعث شرمندگی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *