صحبت در مورد دریافت چیزی کمتر از مقداری که در ذهن داشتید

 

صحبت در مورد دریافت چیزی کمتر از مقداری که در ذهن داشتید
این چیزی نیست که من تصور می کردم.
کمتر از مقدار تصورم.
کمتر از چیزیه که فکر می کردم.
کمتر از چیزیه که تو ذهنم داشتم.
توقم بیشتر بود.
توقم بیشتر از این بود.
از این بیشتر انتظار داشتم.
انتظارم بیشتر بود.
انتظارم بیشتر از این بود.
کمتر از چیزیه که فکر می کردم.
کمتر از مقداریه که تصورم بود.
کلاه سرم رفت.
گول خوردم.
رو دست خوردم.
از اعتمادم سوء استفاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *