شروع مکالمه – مکالمه غیر رسمی

 

شروع مکالمه

–    مکالمه غیر رسمی
میدونی چی شده؟
شنیدی؟
خبر داری؟
آخرین خبرو شنیدی؟
حدس بزن چی شده.
می تونی حدس بزنی چه خبری شده؟
باورت میشه چی شنیدم؟
باورت نمیشه چی شنیدم.
میدونی تو روزنامه چی خوندم؟
میدونی تو اینترنت چی دیدم؟
میدونی تو اینترنت چی خوندم ؟
میدونی سامان چی گفت؟
میدونی چی شنیدم؟
می دونی چه خبر؟
میدونی سر کوچه چی شنیدم؟
میدونی تو مغازه چی شنیدم؟
میدونی تو خیابون چی دیدم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *