شروع دعوا

 
شروع دعوا
دعوا داری؟
میخوای دعوا کنی؟
میخوای دعوا راه بندازی؟
تنت میخواره؟
برو دم در الان میام.
دم در می بینمت.
زنگ آخر می بینمت.
مردی بیا بریم بیرون.
شیطونه میگه بزنم روزنامه بشه بچسبه به دیوارا.
شیطونه میگه بزنم مخشو داغون کنم.
شیطونه میگه مخشو تیلیت کنما!
انگار تا یه فص کتک نخوره آدم نمی شه.
میزنم اعلامیت میکنما.
میزنم کتلت بشیا.
زورت زیادی کرده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *