سفارش راز دار بودن

–    سفارش راز دار بودن
بهتر به کسی نگی.
پیش خودت بمونه.
یک کلمشم به کسی نگو.
شتر دیدی، ندیدی.
به هیچ کس نگو.
به کسی نگی من بهت گفتم.
به کسی نگو کی بهت گفت.
نگو کی گفت.
نری بگی کی گفتا.
بگو به جان مادرم.
بگو به جان مادرم به کسی نمی گم.
قول بده به کسی نگی.
قول می دی به کسی نگی؟
قسم می خوری به کسی نگی؟
قسم بخور به کسی نمی گی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *