دعوت مهمان به یک فضای خاص

 

دعوت مهمان به یک فضای خاص
لطفا بفرمایید تو سالن.
بفرمایید تو .
بقیه توی حال نشستند.
بفرمایید داخل پذیرایی.
بفرمایید توی حیاط.
بفرمایید تو بالکن.
بفرمایید سر میز.
بفرمایید اینجا.
بفرمایید تو آشپزخونه.
بریم تو اتاق.
تو اتاق راحت تریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *