در مورد مسافرت و سفر

 

در مورد مسافرت و سفر
چطور بود؟
خوش گذشت؟
خوب بود؟
همه چیز خوب بود؟
خب، تعریف کن.
عکس هم گرفتی؟
فیلم هم گرفتی؟
عکس و فیلم هم گرفتی؟
با کسی دوست شدی؟
کَس آشنایی رو دیدی؟
مردمش چطور بودند؟
مردمش چه شکلی بودند؟
جاهای دیدنیشو دیدی؟
چه جاهای دیدنی ای داشت؟
از آثار تاریخیش بگو.
آدماش چطور بودند؟
مردمش خوب بودند؟
قیمتاش چطور بود؟
سوغاتش چی بود؟
چیزی آوردی؟
چی آوردی؟
سوغاتی چی آوردی؟
پروازتون چطور بود؟
اتوبوستون چطور بود؟
قطارتون چطور بود؟
تاخیر داشتید؟
تاخیر نداشتید؟
اضافه بار نداشتی؟
اضافه بار داشتی؟
همسفرات خوب بودند؟
هتلش خوب بود؟
مهمانسراش خوب بود؟
غذاش خوب بود؟
هواش خوب بود؟
دلمون برات تنگ شد.
دلمون برات تنگ شده بود.
دلمون برات یه ذره شد.
دلمون برات یه ذره شده بود.
جات خالی بود.
بدون تو اینجا هیچ صفایی نداشت.
بدون تو خوش نمی گذشت.
خوب شد برگشتی.
چه زود برگشتی.
اونجا چیکار می کردی؟
چقدر طول کشید!
چقدر طول کشید؟
چه مدت اونجا بودی؟
چرا اینقدر زود برگشتی؟
چرا اینقدر دیر برگشتی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *