خانواده- زندگی خانوادگی – شباهت های خانوادگی

 

خانواده
زندگی خانوادگی
شباهت های خانوادگی  255
رفتارات عین مادرت.
رفتارات عین پدرت.
رفتاراش عین مادرش.
رفتاراش عین پدرش.
کارات به بابات رفته.
کارات به مامانت رفته.
کاراش به باباش رفته.
کاراش به مامانش رفته.
کپی باباتی.
کپی مامانتی.
کپی باباش.
کپی مامانش.
کارات عین بابات.
کارات عین مامانت.
کاراش عین باباش.
کاراش عین مامانش.
عین سیبی که از وسط نصف کردن.
کپی برابر اصل.
اخلاقت عین برادرت.
حلال زاده به دایی اش می ره.
عاقبت گرگ زاده گرگ شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *