جواب تشکر

 

جواب تشکر
جواب تشکر- رسمی  150
خواهش می کنم.
کاری نکردم.
این حرفا چیه.
وظیفه بود.
وظیفم بود.
محبت دارید.
انجام وظیفه کردم.
انجام وظیفه بود.
باعث افتخار.
باعث افتخار من.
خواهش می کنم، کاری نکردم.
این حرفا چیه؟
قابلی نداشت.
حرفشم نزن.
وظیفه اس.
قابل شما رو نداشت.
در برابر لطف شما چیزی نبود که.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *