توصیه به شخصی که سرش خیلی شلوغ

 

–    توصیه به شخصی که سرش خیلی شلوغ
خیلی خودتو خسته می کنی.
خیلی خودتو خسته نکن.
خیلی کار نکن.
اینقدر خودتو خسته نکن.
اینقدر کار نکن.
اینقدر خودتو اذیت نکن.
مریض میشیا.
یه کم کمتر کار کن.
نمیشه که همرو از خودت راضی نگه داری.
بیش از حد داری کار می کنی.
بیش از توانت داری کار می کنی.
بیش از توانت داری زحمت می کشی.
خیلی داری کار می کنی.
خیلی داری خودتو خسته می کنی.
خیلی داری به خودت فشار میاری.
خودتو داغون کردی.
کار همیشه هست.
تو کار خودت گم کردیا.
خیلی تو کار خودت غرق کردی.
خیلی غرق کاری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *