تمام کردن مکالمه تلفنی

–    تمام کردن مکالمه تلفنی

خب، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.
خیلی خوشحال شدم زنگ زدی.
دارن زنگ درو میزنن. من باید برم.
پشت خطی دارم. کاری نداری؟
پشت خطی دارم. باید برم.
اون یکی خطمون زنگ میزنه، کاری نداری؟ باید برم.
کاری نداری؟ خداحافظ
–    قبل اینکه داداشم بیاد باید خداحافظی کنم. کاری نداری؟ خداحافظ

–    قبل اینکه رییسم بیاد باید خداحافظی کنم. کاری نداری؟ خداحافظ
–    الان بهت زنگ میزنم. پشت خطی دارم
–    الان بهت زنگ میزنم. بزار ببینم چی کارم دارن.
–    الان بهت زنگ میزنم. بزار ببینم کی در میزنه.
–    بعدا بهت زنگ میزنم. پشت خطی دارم.
–    بعدا بهت زنگ میزنم. بزار ببینم چی کارم دارن.
–    بعدا بهت زنگ میزنم. بزار ببینم کی در میزنه.
–    میشه بعدا صحبت کنیم؟ پست چی اومده دم در.
–    میشه بعدا صحبت کنیم؟ پشت خطی دارم.
–    میشه بعدا صحبت کنیم؟ کارم دارن.
–    میشه بعدا صحبت کنیم؟ دارن زنگ درو میزنن.
–    بعدا بهت زنگ میزنم. یه کاری پیش اومده.
–    دوباره بهت زنگ می زنم
–    یه دقیقه صبر کن پشت خطیم رو جواب بدم.
–    بهم زنگ بزن
–    الان دوباره بهت زنگ می زنم
–    باهام تماس بگیر.
–    خوشحال شدم صداتو شنیدم، قربانت، خدا نگهدار.
–    مواضب خودت باش، به خانواده سلام برسون، خداحافظ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *