تشویق شخص به صبر و شکیبایی

 

–    تشویق شخص به صبر و شکیبایی
صبور باش.
درست میشه.
همه چیز درست میشه.
ردیف میشه.
همه چیز ردیف میشه.
گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی.
صبر کنی اتفاقای خوبی می افته.
صبر کنی درست میشه.
صبر کن درست میشه.
به مرور درست میشه.
مردن هم حوصله ميخواهد.
این نیز می گذرد.
–    ازاین ستون به آن ستون فرج است: درانتظار پیش آمد ناگوارهمیشه باید امیدواربود.
–    جوجه رو آخر پاییز میشمرن.
–    خدا خودش بهت صبرمی ده
–    خدا با صابرین(صبر کنندگان)
–    با صبر همه چی درس می شه
–    توکلت به خدا باشه
–    اگه خدا بخواد درست می شه
–    محکم باش درست میشه
–    خدا بزرگه
–    توکلت به خدا باشه
–    امیدت به خدا باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *