بیان راز

 

–    بیان راز
بین خودمون بمون …
به کسی نگیا.
میتونی یه راز رو نگه داری؟
دهنت لق نیست؟
دهن لق نباشیا.
دهن لق بازی در نیاریا.
ضایع بازی در نیاریا.
لو ندیا.
نری بگیا.
فقط تو و منو خدا میدونیم.
بین منو تو و خدا.
فقط تو میدونیو خدا.
نری جار بزنی.
حالا نری جار بزنی.
همینجا چالش کن.
بهت دارم اعتماد می کنما.
چون بهت اعتماد دارم، دارم میگما.
بهت اعتماد کردما.
از دهنت نپره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *