بیان ترس

 

 
بیان ترس
ترسیده بودم.
قلبم داشت میومد تو دهنم.
جا خوردم.
میخکوب شدم.
سرجام میخکوب شدم.
شوکه شدم.
از حال رفتم.
بیهوش شدم.
وحشت کردم.
جونم در اومد.
مردمو زنده شدم.
از ترس میخکوب شدم.
از ترس سرجام میخکوب شدم.
از ترس شوکه شدم.
از ترس از حال رفتم.
از ترس بیهوش شدم.
از ترس قلبم داشت میومد تو دهنم.
از ترس مردمو زنده شدم.
از ترس وحشت کردم.
از ترس جونم در اومد.
منو ترسوندی.
موی تنم سیخ شد.
موهام سیخ شد.
از ترس موهام سیخ شد.
از ترس موی تنم سیخ شد.
پشمام ریخت.
کلک و پرم ریخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *