بیان اینکه کی بر می گردید

 
بیان اینکه کی بر می گردید
الان بر می گردم.
تا ساعت 7 بر می گردم.
تا 7 بر می گردم.
قبل 7 بعد می گردم.
بر می گردم.
میرم بر می گردم.
زود میام.
دیر میام.
تا یک ساعت دیگه میام.
منتظر من نشید.
معلوم نیست.
تا ده بشماری من برگشتم.
تا صد بشمار من اومدم.
تا همه کارات انجام بدی من برگشتم.
تا قبل غروب میام.
شیفت شبم صبح خونم.
شیفت صبحم غروب میام.
ببینم چی می شه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *