اعلام کردن غذا

 

اعلام کردن غذا
الان حاضر میشه.
حاضر.
برو سفررو پهن کن.
بیا اینارو بچین.
تقریبا حاظر.
5 دقیقه دیگه حاظر میشه.
یک ربع دیگه حاظر میشه.
وقت شام.
بیا شام.
بیاید شام.
بیاید شام حاظر.
بیا شام حاظر.
وقت ناهار.
بیا ناهار.
بیاید ناهار.
بیاید ناهار حاظر.
بیا ناهار حاظر.
وقت صبحانه .
بیا صبحانه .
بیاید صبحانه .
بیاید صبحانه  حاظر.
بیا صبحانه  حاظر.
یخ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *