از شخصی بخواهید به وسایل شما دست نزند

 

 

از شخصی بخواهید به وسایل شما دست نزند
دست نزن.
دست نزنید.
لطفا دست نزن.
لطفا دست نزنید.
کی گفت دست بزنی؟
کی گفت دست بزنید؟
ببخشید، مال من.
ببخشید، دست نزنید.
ببخشید، لطفا، دست نزنید.

Learn Persian language speaking, writing, listening, reading in talkPersian.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *